Wymiana Linkami/ Link Exchange

 

Chcesz się z nami wymienić linkami ? Wypełnij prosty formularz Twój link znajdzie się właśnie na tej stronie.

Want to exchange links with us? Fill in a simple form Your link will be precisely on this page.

Wszystkie linki znajdują się na dole strony.
All links are on the bottom of the page.

 

Nie wymieniamy się ze stronami typu +18 i prezentującymi treści nie zgodne z prawem i naszymi przekonaniami.


Do not exchange with the parties of type +18 and presenting content is not consistent with the law and our beliefs.


 

Link w HTML od razu gotowy do wklejenia na Twoją stronę:

Link in HTML and you’re ready to paste into your page:

<a href=”http://slender-game.pl/” target=”_blank” title=”Polska strona o grze Slender”><strong>Polska strona o grze Slender</strong></a>

 


 

 soswmakow
Piotr SpychałaKomentarze są zamknięte.